Leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes en opdrachten zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing die zijn opgesteld door Techniek Nederland.